Mgr. Alena JAŠŠOVÁ –

Vydavateľstvo „HELENA“


Už 28 rokov na regionálnom mediálnom trhu!

 

 

mobil-šéfredaktorky: +421 (0)903 516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com (pre Galantský a šaliansky žurnál)
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com (pre Kysucký žurnál)
webová stránka: http://www.zurnaly.sk

Galantský a Šaliansky Žurnál a KYSUCKÝ ŽURNÁL vydáva:
Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, Reg. pod č.: EV830/08
Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903/516 499
Telefón do redakcie: 031/771 50 40, (záznamník), FAX: 031/771 50 40
Tlačiareň: VALEUR, s.r.o., Dunajská Streda
Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk
INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou.
Pri opakovaní inzerátu - výrazná zľava.
Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. -
Názory čitateľov a dopisovateľov nemusia byť totožné s názorom redakcie, nemožno ich preto spájať. Redakcia za ne nezodpovedá.

 

 

adresát: Vydavatelstvo Helena
predmet:
správa: